Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας με φόντο ..τα υδροηλεκτρικά.

Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας με φόντο ..τα υδροηλεκτρικά. 28.04.12

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή της Ε.Ε, με την από 19 Απριλίου 2012 απόφασή του, καταδικάζει για δεύτερη φορά τη χώρα μας, γιατί δεν έχει καταρτίσει ακόμα Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 200/60/ΕΚ, για τα Ύδατα και τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής των Υδάτων. Η χώρα μας έπρεπε μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 2009 να έχει καταρτίσει Σχέδια Διαχείρισης απορροής ποταμών και να έχει κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 22 Μάρτη του 2010 αντίγραφα αυτών. Η Ε.Ε. χωρίς να έχει λάβει από την Ελληνική Δημοκρατία καμία πληροφόρηση για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης ως την καταληκτική ημερομηνία (22-3-2010) ούτε φυσικά αντίγραφο αυτών, ζήτησε εγγράφως εξηγήσεις από το Ελληνικό κράτος. Η Ελληνική Δημοκρατία έστειλε έγραφο στην Ε.Ε. στις 6 Απριλίου 2010, αναφέροντας ότι τα Σχέδια Διαχείρισης των Υδάτων δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν το Μάρτιο του 2012, αφού η δημόσια διαβούλευση θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο του 2011. Η Δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια Διαχείρισης των Υδάτων πράγματι ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011, αλλά ο Μάρτης του 2012 έχει περάσει και έχει ολοκληρωθεί μόνο το πρώτο στάδιο της Διαβούλευσης, χωρίς δηλαδή να έχουν καταρτιστεί ακόμα τα Σχέδια Διαχείρισης. Όλα αυτά σημαίνουν απλά ότι η χώρα μας ήταν υποχρεωμένη, όπως καθορίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ύδατα, να έχει εφαρμόσει μετά τις 22 Δεκέμβρη 2009 σε όλα τα έργα και σχέδια που ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις στα ύδατα, μεταξύ αυτών και τα μικρά και μεγάλα υδροηλεκτρικά, τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης και προγραμμάτων μέτρων που προβλέπονται σε αυτή. Βάσει της υποχρέωσης αυτής το άρθρο 27 του ν. 3468/2006 αναφέρει ρητά ότι: "απαιτείται εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης υδροηλεκτρικών έργων μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ( 22-12-2009)". Άρα είναι ξεκάθαρρο, μετά και από την παραπάνω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ότι κάθε άδεια εγκατάστασης μικρού ή μεγάλου υδροηλεκτρικού, που έχει δοθεί μετά τις 22 Δεκέμβρη του 2009 είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Επίσης τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι σύννομες με τα παραπάνω οι δεκάδες Άδειες Παραγωγής για μικρά και μεγάλα υδροηλεκτρικά, που έχει χορηγήσει η Ρ.Α.Ε. μετά τις 22 Δεκέμβρη του 2009, αφού η χώρα μας είχε υποχρέωση να αναστείλει κάθε αδειοδότηση για υδροηλεκτρικά έργα μέχρι την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης. Με τα παραπάνω φαίνεται καθαρά, ότι το Ελληνικό κράτος μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. αγνοεί προκλητικά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της χώρας μας που πηγάζουν από αυτή, ακολουθώντας τη δική του πολιτική, στοχοποιώντας όλα τα ρέματα και ποτάμια της ορεινής κυρίως Ελλάδας με την κατασκευή εκατοντάδων μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και φραγμάτων σε αυτά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την ερωπαϊκή πολιτική για τα Ύδατα, που έιναι η θέσπιση αυστηρών περιβαλλοντικών κανόνων και αδιάβλητων διαδικασιών αδειοδότησης, μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες . Μια καταστροφική για την ελληνική φύση και ύπαιθρο πολιτική, που για να περάσει στο λαό βαφτίστηκε "πράσινη" ανάπτυξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακυρώθηκε η   130690/2297/31-8- 2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι πε...